Mococheck

Mogućnost testiranja na daljinu koristeći pravi mobilni uređaj i SIM karticu ispunjenje je sna svakome tko koristi uslugu slanja SMS-a ili mobilnog plaćanja na internacionalnoj razini. Mococheck vam može ostvariti ovaj san.

Mococheck jedinstvena usluga mobilnog testiranja s izgrađenom mrežom GSM modema sa SIM karticama koje se fizički nalaze po cijelom svijetu. Ona omogućava daljinsko testiranje mobilnih usluga (isporuka SMS&MMS poruka, mobilno plaćanje, mobilni podatakovni promet, mobilni web flow) kao da se korisnik fizički nalazi u željenoj zemlji.

S pokrivenošću od 70+ zemalja i konstantnom ekspanzijomo pokrivenosti, ova usluga omogućava ad-hoc testiranje kroz web aplikacije ili automatizirano testiranje putem API-a.

Posjeti MOCOCHECK