Impressum

Ime tvrtke NTH MEDIA društvo s ograničenom odgovornošću
za informatičku djelatnost i promidžbu
NTH Media d.o.o.
Sjedište Petrovaradinska 7
10000 Zagreb
OIB 59547672558
Sud upisa Trgovački sud u Zagrebu
Broj upisa na sudu 080491816
Ime banke i sjedište Zagrebačka banka d.d., Paromlinska 2, Zagreb
Broj računa 2360000-110212769
Ime banke i sjedište Hypo Alpe Adria bank d.d., Slavonska avenija 6, Zagreb
Broj računa 2500009-110127315
Iznos temeljnog kapitala 20.000,00 kn, uplaćen u cijelosti
Ime člana uprave Vlaho Kaminski, direktor

Telefon: +385 1 6388 049
info@nth.ch