Uvjeti Korištenja

 

Dobrodošli na web stranicu nth-media.hr.

Web stranica Vam omogućuje informacije o korištenju usluga i sadržaja opisanih na web stranici, a koje su podložne niže navedenim Uvjetima korištenja.

Korištenjem bilo kojeg dijela nth-media.hr web stranice, smatra se da su Korisnici upoznati s ovim uvjetima i svim rizicima koji nastaju iz korištenja ove web stranice te prihvaćaju koristiti sadržaj ove web stranice isključivo za osobnu uporabu i na vlastitu odgovornost. Vaše korištenje ove web stranice ili bilo kojeg sadržaja prikazanog na bilo kojem mjestu na web stranici znači da potvrđujete i pristajete na Uvjete korištenja, na Pravila o zaštiti privatnosti i ostale obavijesti postavljene na ovoj web stranici. Ako se ne želite obvezati i pristati na sve gore navedeno, nećete imati pristup našoj web stranici i nećete se moći koristiti informacijama na njoj. Predlažemo da, radi vlastite evidencije, kopirate primjerak svakog od ovih dokumenata. NTH Media d.o.o. (dalje: Pružatelj usluga) će zadržati pravo da, prema vlastitom nahođenju, doda ili promijeni bilo koji uvjet Uvjeta korištenja, bez prethodne obavijesti ili bilo kakve obveze prema vama. Sve promjene Uvjeta korištenja će stupiti na snagu odmah nakon njihovog dostavljanja na našu web stranicu. Vi pristajete da povremeno pregledate Uvjete korištenja. Također pristajete da korištenje naše web stranice nakon promjena u Uvjetima korištenja predstavlja vaš pristanak na takve promjene.

Ograničenja na Korištenje sadržaja

Informacije koje se nalaze na ovoj stranici su besplatne i samo u informativne svrhe i ne stvaraju poslovni ili profesionalni uslužni odnos između Vas i Pružatelja usluga. Nijedan sadržaj koji se nalazi na ovoj stranici ne može se tumačiti kao prešutni pristanak na njegovo korištenje.

Prihvaćajući ove Uvjete korištenja, prihvaćate i da nemate pravo na nikakve licence ili autorska prava, patente, zaštitne znakove ili druge zakonom zaštićene interese Pružatelja usluga ili bilo koje treće strane.

Ova stranica i sadržaj koji se na njoj nalazi, uključujući, ali ne ograničivši se na, grafičke prikaze, audio, video, html kod, tipke i tekst, ne smiju se kopirati, reproducirati, ponovno izdavati, postaviti na poslužitelja, slati poštom, emitirati ili distribuirati ni na kakav način, bez prethodnog pisanog pristanka Pružatelja usluga. Možete preuzimati, prikazati na zaslonu i kopirati jednu kopiju tih materijala na jednom računalu, i to samo za vašu osobnu, nekomercijalnu uporabu, a pod uvjetom da ni na koji način ne mijenjate materijal, te da ne narušavate niti dirate u naše autorsko pravo, zaštitni znak i ostale zakonom zaštićene obavijesti.

Informacije o autorskom pravu i zaštitnom znaku

Ukoliko nije navedeno drugačije, sadržaji ove web stranice, uključujući, ali ne ograničivši se, na tekst i slike koje sadrži i njihova obrada su vlasništvo Pružatelja usluga. Logo i svi ostali znakovi Pružatelja usluga upotrijebljeni u vezi s proizvodima ili uslugama Pružatelja usluga su zaštitni znak Pružatelja usluga. Svi ostali zaštitni znakovi koji se koriste ili se spominju na ovoj web stranici su vlasništvo odgovarajućih vlasnika.

Vi ste odgovorni za poštivanje zakona zemlje iz koje pristupate ovoj stranici i slažete se da nećete pristupiti ili se koristiti ovom stranicom kršeći zakon. Ako nije izričito navedeno drugačije, svaka informacija koja će vam biti dostavljena kroz ovu stranicu neće biti smatrana povjerljivom ili zaštićenom zakonom. Slažete se da se nećete koristiti ovom stranicom na način kojim bi se mogao oštetiti, preopteretiti ili oslabiti bilo koji server Pružatelja usluga, ili mreža povezana s bilo kojim serverom Pružatelja usluga, niti ćete ometati bilo kojeg drugog korisnika ove stranice.

Linkovi na ostale web stranice

Linkovi na ovoj stranici mogu dovesti do usluga ili stranica koje ne pokreće te nemaju veze sa Pružateljem usluga. Mi ne dajemo procjene niti jamstva za takve usluge i stranice, i Pružatelj usluge ne preuzima odgovornost za takve stranice ili usluge. Link na drugu web stranicu ili uslugu se ne smatra podrškom toj web stranici ili usluzi. Na vlastitu odgovornost ćete se koristiti informacijama pruženim na ovoj web stranici, ili bilo kojoj stranici koja je povezana linkom s istom.

Nepriznavanje jamstva

Pružatelja usluge daje sve materijale i informacije objavljene na ovoj web stranici “kakvi jesu” bez ikakvih jamstava ili uvjeta, bilo iskazanih bilo impliciranih, uključujući, ali ne ograničivši se na, implicirana jamstva ili uvjete mogućnosti prodaje, prikladnost za određenu namjenu ili nepovredivost. Nadalje, ako nije izričito navedeno drugačije, Pružatelja usluge ne daje jamstva na prava vlasništva i nesmetano korištenje. Pružatelja usluge neće ni u kakvim okolnostima biti odgovoran niti jednoj osobi ili subjektu zbog određene, nenamjerne ili konsekventne štete, uključujući, bez ograničenja, štetu koja je nastala kao rezultat korištenja ili pouzdanja u predočenu informaciju. Pružatelja usluge  neće ni u kakvim okolnostima biti odgovoran za gubitak profita ili prihoda ili troškova zamjene robe, čak i ako je unaprijed bio obaviješten o mogućnosti takve štete.

Odšteta

Vi prihvaćate da ćete Pružatelja usluga i njegove podružnice, službenike, agente, partnere i zaposlene, obeštetiti, braniti ih i osloboditi svake tužbe ili zahtjeva, uključujući prihvatljive odvjetničke honorare napravljene od treće strane, proizašle iz vašeg korištenja ove stranice, uključujući, bez ograničenja, korištenje od strane vaših zaposlenih, vašeg spajanja na ovu stranicu, vašeg kršenja ovih uvjeta, ili vašeg kršenja prava drugih.

Povjerljivost i slanje podataka preko interneta

Slanje podataka ili informacija (uključujući komunikaciju e-mailom) preko Interneta ili drugih javno dostupnih mreža nije sigurno, i podložno je gubitku, presretanju ili mijenjanju tijekom prijenosa. Shodno tome, ne preuzimamo odgovornost za štetu koja može nastati kao rezultat prijenosa podataka preko Interneta ili drugih javno dostupnih mreža, npr. razmjena elektronske pošte s nama (uključujući i onu koja može sadržavati vaše osobne podatke). Uložit ćemo komercijalno opravdane napore da zaštitimo privatnost informacija koje nam dajete na raspolaganje i s njima ćemo postupati u skladu s našim Pravilima o privatnosti. Informacije koje nam dajete na raspolaganje ni u kom slučaju neće se smatrati povjerljivima, neće stvarati fiducijarne obveze prema nama, i ako ćemo takvu informaciju nehotice objaviti ili će joj pristupiti treća strana bez našeg pristanka, nećemo snositi nikakvu odgovornost.

Opće informacije

Ovi uvjeti korištenja će se ravnati i tumačiti sukladno hrvatskim zakonima, bez obzira na sukob sa zakonskim propisima. U svim pravnim sporovima koji mogu nastati iz korištenja usluga primjenjivat će se hrvatski zakoni. Nadalje, pristajete da ćete se podvrgnuti nadležnosti hrvatskih sudova, i da će svaka pravna radnja poduzeta s vaše strane, biti unutar isključive nadležnosti hrvatskih sudova. Propust od strane Pružatelja usluga da primjenjuje ili nameće prava ili odredbe ovih uvjeta i zahtjeva, neće predstavljati odricanje od istih. Ako mjerodavni sud smatra da je neki uvjet ili zahtjev nevaljan, strane se slažu da će sud nastojati dati stranama prihvatljivu zadovoljštinu sukladno odredbi, a ostale odredbe uvjeta i zahtjeva će ostati na snazi. Bez obzira na suprotne zakonske odredbe, svaki tužbeni zahtjev ili slučaj nastao zbog korištenja naše stranice ili je povezan s njome, te svaki slučaj povezan s uvjetima i zahtjevima, mora se prijaviti unutar godinu dana od nastanka , ili će biti zauvijek zaključen. Naslovi odlomaka u ovom dokumentu su odabrani radi ekonomičnosti i nemaju zakonsku ili ugovornu snagu.

 

Kontaktirajte nas ako imate pitanja ili nedoumica u vezi naše stranice ili Uvjeta korištenja. Molimo da nas kontaktirate na info@nth.ch.

 

Ovi Uvjeti korištenja su se posljednji put mijenjali 01.03.2017. godine.